Svensolas Bostäder AB

Gävleborgs län

Information

Svensolas Bostäder AB är ett av många företag som finns i Ovanåker. Det är nämligen den kommunen som Svensolas Bostäder AB finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Svensolas Bostäder AB som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1995-04-05. Men sedan 1998-01-01 så har Svensolas Bostäder AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Svensolas Bostäder AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0271-21875.

Ovanåker arbetar för att företag som Svensolas Bostäder AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Svensolas Bostäder AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Gävleborgs län.

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt handel med värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Svensolas Bostäder AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Svensolas Bostäder AB och det är följande personer, Björklund, Leif Conny som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Lars Erik som är född 1945 och har titeln Suppleant, Forsberg, Eva Annika som är född 1947 och har titeln Revisor, Ågren, Hans Lennart som är född 1948 och har titeln Revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Svensolas Bostäder AB är 556511-2595.