DalaHelsinge Skog AB

Gävleborgs län

Information

I Ovanåker finns det ett Aktiebolag som heter DalaHelsinge Skog AB. Det finns flera bolag som liknar DalaHelsinge Skog AB i Gävleborgs län. Ovanåker är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

DalaHelsinge Skog AB är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Gävleborgs län.

Sedan 1988-06-02 så har DalaHelsinge Skog AB varit registrerat och sedan 1988-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är DalaHelsinge Skog AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Ovanåker.

Vill man komma i kontakt med DalaHelsinge Skog AB så kan man gör det genom att posta ett brev till Långg. 57, 822 30, Alfta. Vi ni istället prata med DalaHelsinge Skog AB så kan ni göra det på 0271-58060.

Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av skogsråvaror, samt tillhörande förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Isaksson, Jan Ivar som är född 1949 och har titeln Extern VD, Lindberg, Jan Georg som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Hedlund, Erik Christer som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Linngård, Erik Ove som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Linngård, Lars Göran som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedlund, Mats Reinhold som är född 1946 och har titeln SuppleantLundin, Karl Yngve Ingemar som är född 1965 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Lindholm, Anna Ulrika som är född 1972 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder .

DalaHelsinge Skog AB har 556326-4125 som sitt organisationsnummer.