Ovanåkers Företagshälsovård Aktiebolag

Gävleborgs län

Information

I Ovanåker finns det ett Aktiebolag som heter Ovanåkers Företagshälsovård Aktiebolag. Det finns flera företag som liknar Ovanåkers Företagshälsovård Aktiebolag i Gävleborgs län. Ovanåker är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Ovanåkers Företagshälsovård Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Gävleborgs län.

Sedan 1980-02-26 så har Ovanåkers Företagshälsovård Aktiebolag varit registrerat och sedan 1991-01-01 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är Ovanåkers Företagshälsovård Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler företag som är det i Ovanåker.

Vill man komma i kontakt med Ovanåkers Företagshälsovård Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Videg. 9, 828 30, Edsbyn. Vi ni istället prata med Ovanåkers Företagshälsovård Aktiebolag så kan ni göra det på 0271-58550.

Bolaget skall bedriva företagshälsovård huvudsakligen genom förebyggande verksamhet, kompletterad med viss sjukvård, för att därigenom åstadkomma en god arbetsmiljö och en god arbetsanpassning.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Högberg, Ulf Lennart som är född 1952 och har titeln Extern VD, Calleberg, Jan Sören som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Embretsén, Bengt Erik som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Granath, Max Benny som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Mansson, Åsa Christina som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Sundin, Lennart Helge som är född 1943 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantForsberg, Eva Annika som är född 1947 och har titeln Revisor, Ågren, Hans Lennart som är född 1948 och har titeln Revisor, Larsson, Bengt Anders som är född 1958 och har titeln RevisorssuppleantÅgren, Hans Johan som är född 1975 och har titeln RevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Calleberg, Jan Sören -Högberg, Ulf Lennart .

Ovanåkers Företagshälsovård Aktiebolag har 556203-9924 som sitt organisationsnummer.