Aktiebolaget Edsbyns Elverk

Gävleborgs län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Ovanåker och Aktiebolaget Edsbyns Elverk är ett av dem. Gävleborgs län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Aktiebolaget Edsbyns Elverk är ett av dem. Statusen för Aktiebolaget Edsbyns Elverk är att Bolaget är aktivt.

Aktiebolaget Edsbyns Elverk är ett Aktiebolag och skapades 1918-05-25. Det finns flera olika verksamheter i Gävleborgs län som är ett stort län. Ovanåker där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Aktiebolaget Edsbyns Elverk ska trivas.

Aktiebolaget Edsbyns Elverk är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Ovanåker så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag bedriva verksamhet med att producera, inköpa och distribuera ledningsbunden energi, bedriva verksamhet med el eller värmetekniska konstruktioner och installationer, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Aktiebolaget Edsbyns Elverk är momsregistrerat och det har de varit sedan 1980-01-01.

Idag är Aktiebolaget Edsbyns Elverk Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter som är det idag i Ovanåker.

Vill man komma i kontakt med Aktiebolaget Edsbyns Elverk så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0271-27400.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Helsing, Lars Rune -Olén, Hans Olov Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Aktiebolaget Edsbyns Elverk är Helsing, Lars Rune som är född 1947 och har titeln Extern VD, Olén, Hans Olov som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Gustavsson, Lars Erik som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Hugosson Espes, Anna Carin Fredrika som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Hans Olof som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Carl Staffan som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamotOlsson, Per Anders som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Strömberg, Nils Magnus Thomas som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Söderholm, Lars Magnus som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantEklund, Lars Börje som är född 1947 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantNilsson, Carl Krister som är född 1962 och har titeln SuppleantOndahl, John Erik som är född 1945 och har titeln SuppleantVikström, Leif Kennet som är född 1953 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantErnström, Per Mikael som är född 1965 och har titeln RevisorBerglund, Erik Arne Henry som är född 1955 och har titeln RevisorssuppleantAktiebolaget Ernströms Revisionsbyrå som är född och har titeln RevisorMora Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor.

Aktiebolaget Edsbyns Elverk har 556015-7686 som sitt organisationsnummer.