Riksbyggens Bostadsrättsförening Söderhus nr 1

Gävleborgs län

Information

I Gävleborgs län så finns Riksbyggens Bostadsrättsförening Söderhus nr 1. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Ovanåker här finns det många olika Bostadsrättsförening. Riksbyggens Bostadsrättsförening Söderhus nr 1 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Gävleborgs län. Ovanåker jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Gävleborgs län gör att bolag trivs där.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Söderhus nr 1 är ej momsregistretat och har organisationsnummer 786500-0959.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till Riksbyggens Bostadsrättsförening Söderhus nr 1 på följande adress Granebov., 824 30, Hudiksvall.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Söderhus nr 1 är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Riksbyggens Bostadsrättsförening Söderhus nr 1 så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Bäckström, Lars Erik Magnus som är född 1971 och har titeln Suppleant . Eriksson, Roger Patrik som är född 1968 och har titeln Suppleant , Mattsson, Arne Georg som är född 1929 och har titeln Suppleant , Stålberg, Anna Inger som är född 1936 och har titeln Suppleant . Säll, Jonas Ove som är född 1933 och har titeln Suppleant .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.